TOP 10 Công Cụ Hữu Ích Của Chatbot AhachatTOP 10 Công Cụ Hữu Ích Của Chatbot Ahachat
Liên hệ: https://hoanglongteam.com/bio
Ahachat Free: https://hoanglongteam.com/ahachat

Nếu bạn đang muốn dùng chatbot mà bạn không biết chatbot có thể giúp ích gì cho bạn, đặc biệt là chatbot của Ahachat thì bạn hãy xem qua video này nhé. Video này, Long tổng hợp nhanh 10 công cụ hữu ích mà bạn có thể cần khi dùng chatbot của ahachat. Ngoài 10 công cụ này ra, còn nhiều công cụ hay ho khác mà Long vẫn chưa nêu lên trong video. Bạn nên đăng ký sử dụng ahachat để biết thêm nhé.

00:00 – Giới thiệu
00:08 – Giao tiếp AI
00:43 – Trả lời tự động
01:39 – Livechat
02:03 – Chatbot mẫu
02:28 – Shopping
03:42 – Gamification (tích hợp mấy cái game)
04:28 – Ẩn bình luận
05:04 – Auto bình luận
06:20 – Auto inbox
06:50 – Recurring Notification

#ahachat #chatbot #hoanglongteam #TSDigital #ytuongkinhdoanh #digitalmarketing #socialmediamarketing #1kem1
Nguồn video: https://youtu.be/5Kzc6EicYYo

Liên hệ: Hoàng Long Team.

1 bình luận về “TOP 10 Công Cụ Hữu Ích Của Chatbot Ahachat”

Viết một bình luận