Chuyên mục: LIVE STREAM

Video là xu hướng Marketing trong tương lai, và live stream cũng vây, ở chuyên mục này bạn sẽ tìm thấy những công cụ để có thể live stream bán hàng, hoặc công cụ live stream lại những video đã từng live.